Preventivni očni pregledi

Koliko često je potreban pregled oftalmologa zavisi od godina starosti, opšteg zdravstvenog stanja i porodične anamneze.

Preventivni očni pregledi su od izuzetnog značaja za rano otkrivanje i pravovremeno lečenje bolesti.

Koliko često je potreban pregled oftalmologa zavisi od godina starosti, opšteg zdravstvenog stanja i porodične anamneze.

Kod dece mlađe od 5 godina najčešći razlog upućivanja oftalmologu jeste bežanje oka (strabizam) ili porodična opterećenost u smislu neke optičke greške (visoka kratkovidost, dalekovidost ili astigmatizam). U zavisnosti od mogućnosti i spremnosti deteta za saradnju, proveru vida i sveobuhvatni pregled treba obaviti oko 4. godine života.

Obavezan sistematski pregled vida potrebno je obaviti pre polaska u škoku. U školskom uzrastu, ukoliko dete nema smetnji sa vidom, preglede treba vršiti na svake dve godine. Ukoliko dete ima simptome i tegobe sa vidom ili pozitivnu porodičnu istoriju očnih bolesti ili dioptrijskih grešaka, vid je potrebno kontrolisati češće, prema savetu pedijatra.

Kod odraslih ukoliko nema tegoba sa vidom, kontrole treba ponavljati na dve do tri godine dok posle 65. godine na svakih godinu dana. Kod osoba koje nose naočare, imaju porodičnu istoriju očnih bolesti ili neku hroničnu bolest kod koje postoji povećan rizik od nastanka komplikacija na oku, kao što je dijabetes, kontrole vida neophodno je obavljati najmanje jednom godišnje a prema indikacijama i češće.