pregled očnog dna sa lupicom

Pregledi oka kod dece i odraslih

Oftalmološki pregled je potpuno bezbolan i bezbedan za pacijenta. Obuhvata kratku ali ciljanu anamnezu sadašnjih tegoba, ranijih očnih i opštih bolesti kao i naslednih očnih bolesti u porodici. Kompletan oftalmološki pregled podrazumeva kompjuterizovano određivanje dioptrije sa subjektivnom korekcijom vida naočarima, merenje očnog pritiska i pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka.

Očni pritisak se rutinski meri beskontaktnom metodom osim u indikovanim slučajevima kada se to radi kontaktno sa prethodnim ukapavanjem kapi anestetika.

Na biomikroskopu se obavlja pregled okoline oka, kapaka i struktura prednjeg segmenta oka. Pregled očnog dna naziva se oftalmoskopija. Najčešće se radi beskontaktno osim kod posebnih indikacija kada se nakon ukapavanja anestetičkih kapi pregleda uz pomoć specijalne kontaktne lupe.

Pregled oka kod odraslih

Određivanje dioptrije kod odraslih zavisi od starosti pacijenta. Ukoliko je pacijent mlada osoba, neophodno je pregled dioptrije obaviti sa širenjem zenica kako bi se izbegle greške izazvane učešćem akomodacije. Kada su u pitanju osobe starije od 45 godina, širenje zenica za dioptriju često nije potrebno. U tom uzrastu pojavljuje se i potreba za naočarima za blizinu kao i povećan rizik za nastanak glaukoma, te je jako važno da se pri svakom određivanju dioptrije za blizinu, rutinski uradi i merenje očnog pritiska.

Zavisno od tegoba na koje se pacijnt žali, oftalmološki pregled je potrebno dopuniti ciljanim dijagnostičkim metodama.

Pregledi dece i sistematski pregledi pred upis u školu

Pregledi dece podrazumevaju određivanje vidne oštrine (ukoliko uzrast deteta i saradnja to dozvoljavaju), pregled položaja i pokretljivosti očnih jabučica zbog eventualnog postojanja razrokosti, pregled prednjeg segmenta oka na biomikroskopu i zadnjeg segmenta oka direktnom bekontaknom oftalmoskopijom. Ukoliko se utvrdi da vidna oštrina nije u skladu sa uzrastom deteta, potrebno je uradti pregled dioptrije sa obaveznim širenjem zenica.

U zavisnosti od mogućnosti i spremnosti deteta za saradnju, proveru vida i sveobuhvatni pregled treba obaviti oko 4. godine života, naročito ako postoji porodična opterećenost u smislu neke optičke greške (visoka kratkovidost, dalekovidost ili astigmatizam). U ovom uzrastu određivanjem prave dioptrije, ukoliko ona postoji, moguće je preduprediti nastanak slabovidosti. Obavezan sistematski pregled vida potrebno je obaviti pre polaska u školu.

Roditelji koji primete skretanje oka kod svog deteta, potrebno je da hitno dovedu dete kod oftalmologa. Iako skretanje oka može biti nasledno ili nepoznatog uzroka, u nekim slučajevima može biti znak nekih drugih oboljenja. Što ranijim pregledom detetu se obezbeđuje pravovremena dijagnostika i lečenje slabovidosti.

Pregled vida i ciljani oftalmološki pregled za osobe koje rade za ekranom

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme sa ekranom, poslodavac ima obavezu da zaposlenima koji koriste opremu sa ekranom na poslu koji obavljaju, najmanje pola svog radnog vremena, obezbedi pregled vida, a ukoliko taj pregled pokaže potrebu, da obavi i ciljani oftalmološki pregled.

Pregled vida se obavlja pre početka korišćenja opreme sa ekranom a potom, periodično svake 3 godine ili češće ako se pojave problemi sa vidom kao moguća posledica korišćenja opreme sa ekranom.