Laser tretmani

Laser tretmani

Laserske intervencije u oftalmologiji koriste se kod niza različitih oboljenja. Sve intervencije se obavljaju ambulantno, na biomikroskopu, bezbedno i bezbolno. Većina laserskih procedura zahteva širenje zenice i ukapavanje lokalnog anestetika radi postavljanja kontkantog uveličavajućeg stakla.

Nd:YAG laser kapsulotomija

Nakon uspešne operacije katarakte, kod nekih pacijeanata nakon nekog vremena može da se javi takozvana sekundarna kataraktka. Pacijent to primećuje kao ponovno zamućenje u vidu „magle“ pred očima. U tom slučaju potrebno je laserom napraviti otvor na zamućenoj kapsuli sočiva i za svega par minuta pacijentu se vraća vid koji je imao nakon operacije katarakte.

Za ovu proceduru potrebno je proširiti zenicu kako bi se omogućila vizualizacija zamućene zadnje kapsule sočiva. Nije potrebno kontaktno staklo pa je procedura maksimalno komforna i kratkotrajna. Nakon intervencije nekoliko dana se preventino koriste kapi antiinflamatornog dejstva.

Nd:YAG laser iridotomija

Kod pacijenata koji su imali epizodu akutnog glaukoma zatvorenog ugla ili kod osoba sa predispozicijom za nastanak ovog oboljenja laserskom intervencijom je potrebno napraviti otvor na periferiji dužice u predelu ugla prednje očne komore. Ovom procedurom pravi se dodatna komunikacija između prednje i zadnje očne komore i sprečava se povećanje očnog pritiska koje nastaje kao posledica pupilarnog bloka.

Za ovu laserksu intervenciju nije potrebno širenje zenice, naprotiv potrebno je pre intervencije nekoliko dana koristiti kapi za sužavanje zenice. Procedura se izvodi sa kontaktnim staklom koje koncentriše laserski zrak kako bi se količina upotrebljene laserske energije svela na minimum.

Laserske intervencije na mrežnjači

Specijalizovanim laserima se laserskim zrakom prave „pečati“ na mrežnjači. Ovi pečati su zapravo kontrolisano napravljeni ožiljci u cilju lečenja i prevencije niza ozbiljnih oftalmoloških stanja. Kako bi se omogućio pristup zadnjem segmentu oka i krajnjoj periferiji mrežnjače potrebno je maksimalno proširiti zenicu. Za vizualizaciju mrežnjače i aplikaciju laserskog zraka potrebno je kontakno staklo koje se postavlja na oko nakon aplikacije anestetičkih kapi. Kako ovi tretmani traju i po nekoliko minuta, potrebno je da se pacijent namesti udobno i da prati uputstva oftalmologa.

Ova vrsta lasera najčešće se koristi u lečenju i prevenciji komplikacija kod ishemijskih bolesti mrežnjače. Najčešće su to komplikacije šećerne bolesti ili začepljenja krvnih sudova mrežnjače. Ovom procedurom se pomaže uklanjanje nakupljene tečnosti u mrežnjači i smanjuje površina tkiva koja ima potrebu za kiseonikom a time se smanjuje i podsticaj za stvaranje patoloških krvnih sudova u oku.

Još neke od veoma važnih indikacija za ovu vrstu lasera jesu rupture i degeneracije na prefiernoj mrežnjači. Laserski pečati oko rupture ili degeneracije prave ciljane i kontrolisane ožiljke koji fiksiraju mrežnjaču za potporno tkivo tako je obezbeđujući na mestu. Na ovaj način se sprečava nastanak ablacije mrežnjače koja predstavlja jedno od najozbiljnijih oboljenja oka.