Najčešće očne bolesti u starijoj populaciji

Rano prepoznavanje očnih bolesti je preduslov za uspešno lečenje i može imati veliki uticaj na kvalitet života koji je u tesnoj vezi sa dobrim vidom.

Katarakta (siva mrena)

Katarakta je progresivno zamućenje očnog sočiva koje ometa prolaz svetlosti u oko. Najčešće je uzrokovana starenjem ali na razvoj katarakte mogu uticati i drugi faktori (urođeni poremećaji, dijabetes, lekovi, povrede…).

Jedina uspešna metoda lečenja je hirurško uklanjanje zamućenog očnog sočiva i njegova zamena veštačkim prozirnim sočivom. Operacija katarakte danas predstavlja najčešću hiruršku intervenciju u medicini uopšte. Godine starosti nisu ograničenje za
ovu vrstu operacije!

Staračka degeneracija makule

Senilna degeneracija makule je bolest centra jasnog vida (oboljenje žute mrlje – centralnog dela mrežnjače odgovornog za precizan centralni vid). Uzrokovana je starenjem kao posledica progresivnih degenerativnih promena unutrašnjih ovojnica oka (mrežnjače i sudovnjače).

Može se javiti u dve forme: suvoj i vlažnoj. Suva forma se razvija polako u vidu atrofije u centru jasnog vida, dok se vlažna forma (neovaskularna) razvija znatno brže i na mestu odumrljih ćelija razvija se ožiljak.

Simptomi koje pacijenti primećuju su krivljenje slike, pojavu tamnih mrlja u vidnom polju, nemogućnost čitanja i prepoznavanja lica.

Radi uspešnog lečenja neophodna je što ranija dijagnostika.

Glaukom

Glaukom je očna bolest najčešće uzrokovana visokoim očnim pritiskom, koja dovodi do oštećenja vidnog živca i progresivnog, nepovratnog gubitka vida. Predstavlja jedan od najčešćih uzroka slepila u svetu. Slepilo se može sprečiti ranom dijagnozom i pravovremenim lečenjem. U cilju rane dijagnostike preporučuje se kontrola vida i očnog pritisaka jednom godišnje kod osoba srednjih godina i kod osoba u čijoj porodici postoji istorija glaukoma.

Postoji više vrsta glaukoma. Najčešći je hronični glaukom otvorenog ugla koji kod pacijenta promiče bez simptoma pa se zato kasno otkriva. Takođe, može se javiti u formi akutnog glaukoma zatvorenog ugla kada se javlja nagli gubitak vida, pojava duginih boja oko izvora svetlosti, jak bol oka i mučnina i predstavlja hitno stanje!

Dijabetička retinopatija

Dijabetička retinopatija je komplikacija kod pacijenata obolelih od šećerne bolesti koja nastaje usled oštećenja malih krvnih sudova mrežnjače oka. Nakon 20 godina, skoro svi pacijenti s dijabetesom tipa 1 i oko 60% pacijenata s dijabetesom tipa 2 razvijaju promene na mrežnjači.

Kako bi se sprečio početak i usporilo napredovanje dijabetičke retinopatije, preporučuje se redovna kontrola i tesna regulacija šećera u krvi, krvnog pritiska i masnoća u krvi. Pored aktivne prevencije, značajno je lečenje pomoću pravovremenih laserskih tretmana mrežnjače i intravitrealnih injekcija.