Kompletan oftalmološki pregled je više od određivanja dioptrije!

Kompletan oftalmološki pregled oka je jednostavan i potpuno bezbolan. Zavisno od vrste pregleda može trajati od 15 do 60 minuta. Pregled treba da uključuje:

  • Istoriju bolesti

Nekoliko pitanja o vašem vidu i opštem zdravlju kao i istoriju očnih i opštih bolesti u porodici. Takođe potrebno je navesti ukoliko koristite nekakve lekove.

  • Određivanje vidne oštrine

Podrazumeva čitanje znakova (slova, brojeva) na specijalizovanim tablicama, kako bi odredio postotak vašeg vida. Prvo bez naočara a potom sa korekcijom ukoliko je to potrebno.

  • Merenje očnog pritiska

Podrazumeva čitanje znakova (slova, brojeva) na specijalizovanim tablicama, kako bi odredio postotak vašeg vida. Prvo bez naočara a potom sa korekcijom ukoliko je to potrebno.

  • Procenu položaja i pokreta očiju

Otkrivanje postojanja razrokosti, poremećaja u očnoj duplji i proveru pokretljivosti očiju (da li su poketi oba oka usklađeni)

  • Pregled prednjeg segmenta oka

Uz pomoć bio-mikroskopa (špalt lampe) pod velikim uvećanjem pregleda se prednji deo oka. To uključuje kapke, vežnjaču, beonjaču, rožnjaču, prednju očnu komoru, dužicu, reakciju zenica i očno sočivo.

  • Pregled očne pozadine

Uz pomoć posebnih lupa i aparata pregleda se staklasto telo, mrežnjača i početni deo vidnog živca. Najčešće je pretnodno potrebno ukapati kapi za širenje zenica, kako bi oftalmolog imao bolji uvid u unutrašnjost oka.

Vaš oftalmolog može preporučiti i dodatne pretrage vezane za zdravlje vašeg oka kao što su pregled vidnog polja, optičku koherentnu tomografiju (OCT), topografiju rožnjače, ultrazvuk, fluoresceinsku angiografiju, anomaloskopiju i dr… Svaki deo kompletnog i dodatnog očnog pregleda pruža važne informacije o zdravlju vašeg oka kao i organizma uopšte. Potrebno je redovno obavljati oftalmološke kontrole u sklopu celokupne brige o zdravlju.