Prof. dr Slobodanka Latinović

Oftalmolog
  • pon-pet 09.00 - 18.00
  • sub-ned ne radimo

O doktorici Prof. dr Slobodanka Latinović

Prof. dr Slobodanka Latinović – doktor medicinskih nauka, oftamolog i očni hirurg – ekspert za oftalmologiju.

Rođena je u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je osnovne (1969) i specijalističke studije iz oftalmologjie (1974). Magistarsku i doktorsku tezu odbranila je na Medicinskom fakutletu u Novom Sadu (1978. i 1981) nakon ekperimentalnog rada koji je sprovodila na Univerzitetskoj klinici „La Sapienza“ u Rimu (Italija) baveći se fiziologijom i morfodinamikom prednje uvee kod simpleks glaukoma. Usavršavala se na vrhunskim klinikama u Evropi (Rim, Pariz, Esen, Roterdam, Budimpešta, Stokholm itd). Redovni je profesor ofalmologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (1993), Luganu (1994), Kragujevcu (1995), Banja Luci (1998) i na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu – departman za fiziku (2011).

Kao nosilac naučno istraživačkog rada i kao dugogodišnji upravnik Klinike za očne bolesti KCV, bila je glavni istrašivač u projektima iz oblasti oftalmologije i kardiologije kao i u Evropskoj studijskoj grupi za hirurgiju katarakte – EUCSG (1989-2001). Postavila je brojne programe (1984- 2011) od značaja za smanjenje slepila kod dece i odraslih u Vojvodini i Srbiji. Među prvima u Evropi kreirala je program za evaluaciju kvaliteta života u obolelih od katrakte i uvela program za prevenciju i lečenje slepila kod prevremeno rođene dece (2000-2010,). U 2017 godini učestvuje u međunarodnom projektu evaluacije lečenja retinoblastoma u svetu.

U praktičnom radu je postavila i razvijala modernu hirurgiju glaukoma, katarakte, lasersku retinalnu i vitreorealnu hirurgiju kod pacijentata sa ablacijom retine, dijabetičnom retinopatijom i povredama oka.

Objavila je preko 500 naučnih publikacija iz svih oblasti oftalmologije. Posebno se zalagala za kvalitetano obrazovanje oftalmološkog podmlatka. Osim naučnih projekata i danas učestvuje u obrazovanju kao regionalni koordinator za polaganje Internacionalnog ispita iz oftalmologije (International Council of Ophthalmology Exam – London ,UK).

Dobitnica je priznanja za razvoj i naučnoistraživački rad SLD, redovni je član VANU i vodećih strukovnih udruženja kod nas i u svetu (AAO, EVRS, ESCRS, SOE SEEOS) Počasni je član Oftalmoloških društava Rumunije, Bugarske i Grčke.

Od 2000. godine sledeći nove trendove u medicini, otvara u Novom Sadu privatnu oftalmološku praksu gde i danas aktivno radi kao medicinski direktor i oftalmohirurg iz svih oblasti oftalmologije u specijalnoj očnoj bolnici MC klinika Vidar Latinović u Novom Sadu.

Pošaljite poruku

    Emisije na televiziji Dunav