Uslovi korišćenja sajta vidarnovisad.rs

Bez garancije i odgovornosti

Iako se MC Klinika Vidar Latinović (vidarnovisad.rs) maksimalno trudi da informacije koje su date budu tačne i aktuelne, ne dajemo nikakve garancije, niti preuzimamo odgovornost po pitanju kompletnosti informacija prikazanih na ovoj internet stranici, i ne preuzimamo odgovornost sa svim u vezi sa korišćenjem ove internet stranice i svih stranica povezanih sa ovom stranicom. MC Klinika Vidar Latinović (vidarnovisad.rs) može u bilo kojem momentu promeniti ovu stranicu bez prethodne najave, ali ne preuzima odgovornost po pitanju obnavljanja aktuelnog sadržaja na njoj. Svi korisnici prihvataju korišćenje ove i svih stranica povezanih sa njom kao i svih sadržaja na ovim stranicama na sopstveni rizik. Ni MC Klinika Vidar Latinović (vidarnovisad.rs) ni drugi koji su učestvovali u kreiranju, pripremi, i održavanju ove internet stranice, ili bilo koje internet stranice povezane sa ovom, ne mogu biti odgovorni na bilo koji način za eventualnu štetu, nastalu korišćenjem ovih stranica, ili usled nemogućnosti da se koriste ove stranice, ili stranice povezane sa ovim, kao ni za bilo kakve greške ili omaške u sadržaju ovih stranica.

Bez ponuda i podstrekivanja

Informacije date na ovim internet stranicama ne služe lečenju niti postavljanju bilo kakvih dijagnoza. Molimo Vas da se obratite lekaru prilikom sumnje na medicinski problem ili bolest. Informacije date na ovim internet stranicama su isključivo informativnog karaktera.

Optimističke informacije

Ova stranica može da sadrži neke optimističke informacije. Ove informacije zavise od velikog broja značajnih nepoznanica, koje uključuju naučne, poslovne, ekonomske i finansijske faktore, tako da konačni rezultat može biti značajno drugačiji od prezentovanog.

Linkovi

Linkovi ka stranicama treće strane su postavljeni zbog vaše koristi. Mi ne iznosimo nikakvo mišljenje vezano za sadržaj stranica treće strane, i odričemo bilo kakvu odgovornost u vezi sa korišćenjem istih.

Zaštitni znak

Svi spomenuti zaštitni znaci su vlasništvo predstavnika MC Klinika Vidar Latinović (vidarnovisad.rs).

Zaštita autorskih prava

MC Klinika Vidar Latinović (vidarnovisad.rs) internet stranice, i informacije koje sadrže, zajedno sa referencama, su prikazane samo zarad informisanja. Bilo kakva reprodukcija, retransmisija, ili drugo korišćenje je najstrožije zabranjeno. Zahtev za dozvolu za reprodukovanje bilo koje informacije na ovoj internet stranici trebalo bi uputiti administrator na mail klinika@vidarnovisad.rs

U Novom Sadu 15.03.2024.