AntiVEGF terapija

Anti VEGF injekcije su savremena terapija izbora kod bolesti koje izazivaju otok u žutoj mrlji ili rast patoloških krvnih sudova u oku.

Vlažna forma senilne degeneracije makule
  • Pojava patoloških krvnih sudova u samoj žutoj mrlji koja dovodi do nastanka edema i propadanja centralnog, preciznog, vida.
Bolest mrežnjače kod šećerne bolesti
  • Pojava patoloških krvnih sudova na mrežnjači sa posledičnim nastankom edema u žutoj mrlji kao i pojavom patološke trakcije na mrežnjaču koja dovodi do njenog odlubljenja i gubitka vida.
Okluzija venskih krvnih sudova mrežnjače
  • Pojava edema u žutoj mrlji usled isticanja tečnosti iz okludiranih krvnih sudova a u kasnim fazama bolesti pojava patoloških krvnih sudova koji dovode do brojnih komplikacija.
Patološka neovasklarizacija kod visoke kratkovidosti
  • Pojava patološke neovaskularizacije u žutoj mrlji kao posledica degenerativnih procesa na mrežnjači kod visoko kratkovidih osoba.