Preventivni očni pregledi

Preventivni očni pregledi

Preventivni očni pregledi su od izuzetnog značaja za rano otkrivanje i pravovremeno lečenje bolesti. Koliko često je potreban pregled oftalmologa zavisi od godina starosti, opšteg zdravstvenog stanja i porodične anamneze. Kod dece mlađe od 5 godina najčešći razlog...