Najčešće očne bolesti u starijoj populaciji

Najčešće očne bolesti u starijoj populaciji

Rano prepoznavanje očnih bolesti je preduslov za uspešno lečenje i može imati veliki uticaj na kvalitet života koji je u tesnoj vezi sa dobrim vidom. Katarakta (siva mrena) Katarakta je progresivno zamućenje očnog sočiva koje ometa prolaz svetlosti u oko. Najčešće je...